Industrial PC Service

Om IPCS

Velkommen til IPCS, Industrial PC Service

Computere som varetager opgaver i produktionsmiljøet er kritiske for omsætningen men ofte forældet, udsat for støv, temperatur udsving og overbelastning som medfører program fejl og i værste fald nedbrud og produktionsstop – hvordan vedligeholder i Jeres produktionsmiljø?

IPCS kan hjælpe til med at sikre Jeres PC miljø i produktionen så den forbliver fremtidssikret og vedligeholdt. Dette muliggøres ved brug af en eller flere specieludviklede løsninger, herunder virtualisering, backup, opgradering eller migrering til nyt operativsystem, hardware og platform.

Da der benyttes kendte og tilgængelige løsninger er omkostningen ved vedligeholdelse minimale. Når fokus samtidig rettes mod sikkerhed, tryghed og vished om at produktionslinjen kan fortsætte mange år endnu uden større indgreb er resultatet, en lille investering med stort afkast .

Brug kontakt formularen og beskriv i korte ord problemstillingen og vi vil kontakte Jer inden for 24 timer.